Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

NR 180 – PAŹDZIERNIK 2017

Spis treści:

Na to, co Bóg mi dzisiaj objawił,
niejeden ksiądz się oburzy:
zbawione będą wszystkie zwierzęta
a ludzie – tylko niektórzy
Michał Zabłocki

RAJ DLA ZWIERZĄT

Kiedy nadchodzi bolesny moment pożegnania ukochanego zwierzęcia, chcemy wierzyć, że ma ono duszę. Wprawdzie odchodzi za Tęczowy Most, ale mamy nadzieję na spotkanie nim po naszej śmierci. Utwierdza nas w tym przekonaniu krótki opis z Księgi Izajasza, co stanie się ze zwierzętami po sądzie ostatecznym:
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą leżały. Lew też jak wół będzie jadał słomę.
Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Jahwe, na kształt wód, które przepełniają morze.
Wydaje się, że z Biblii bije raczej pewność, iż całe Boże stworzenie, a więc zarówno człowiek, jak i zwierzęta, stanowią jedno. Co za tym idzie, całe Boże stworzenie ma duszę. Potwierdzenie tej tezy znajdujemy także w innych miejscach Pisma Świętego, w Psalmach, Księdze Rodzaju we fragmencie proroctw Ozeasza, według którego Bóg zawrze przymierze z wszelkim zwierzem polnym i ptactwem powietrznym, i ze zwierzętami pełzającymi po ziemi.
Ksiądz Wacław Oszajca napisał także: Chrystus ofiarowuje siebie nie tylko ludziom, ale całemu stworzeniu. Dzięki czemu nie tylko człowiek, ale całe stworzenie dostępuje przebóstwienia.

Skoro Bóg kocha to, co stworzył, można mieć nadzieję, że ta relacja miłości zaowocuje darem nieśmiertelności również dla zwierząt. Podobnie wydana w ubiegłym roku książka Petera Wohllebena pt. „Duchowe życie zwierząt” utwierdza czytelnika w przekonaniu, że zwierzęta mają duszę.

Jednak zdania na temat duchowości zwierząt są bardzo podzielone. Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej wypowiedzi w 1990 roku dał do zrozumienia, że zwierzęta mają dusze, ponieważ stworzone są z oddechu Boga, ale już papież Benedykt XVI w 2008 roku stwierdził, że tylko ludzie „zostali powołani do wieczności”. Uważa on, że po śmierci zwierzęta nie mogą iść do nieba, ponieważ żadna z Ewangelii o tym nie wzmiankuje, a obecność ich w momencie narodzin Chrystusa nazwał mitem. Wszyscy chrześcijanie wiedzą jednak, że Jezus narodził się w stajni. Zatem stwierdzenie papieża Benedykta XVI wydaje się sprzeczne z Biblią.
Jak widać, nawet wśród papieży nie ma jednomyślności na ten skomplikowany temat. Nam jednak trudno sobie wyobrazić, że po śmierci nie spotkamy naszych ulubieńców. Wszystkie zwierzęta idą przecież do nieba.

Magdalena Bielicka
redaktor naczelna KOCICH SPRAW


 

Zakup numerów archiwalnych

Kochani Czytelnicy!

Kiedy 17 lat temu ukazał się pierwszy numer KOCICH SPRAW, wszyscy myśleliśmy, że tak już zostanie do końca świata i jeden dzień dłużej. Ale okazało się, że świat nieustannie się zmienia. Zmiany te nie ominęły również naszego kochanego miesięcznika. Wzrost popularności mediów elektronicznych sprawił, że kolejno zakładaliśmy portale internetowe, modyfikowaliśmy je, by być jak najbliżej Was. I dziś, idąc z duchem czasu, postanowiliśmy czasowo zawiesić wydawanie KOCICH SPRAW, ale pozostać w internecie. Polecamy się serdecznie w świecie wirtualnym.

Są Państwo naszymi najwierniejszymi Czytelnikami.


Proponujemy nabycie naszych  numerów archiwalnych w cenie
10
zł za egzemplarz
plus koszty wysyłki:
za 1-2 numery - 7,30 zł,
za 3-5 numerów - 9,00 zł,
za 6-10 numerów - 14,00 zł,
za 11-20 numerów - 19,00 zł,
powyżej 20 numerów - 23,00 zł


Numery archiwalne KOCICH SPRAW można kupić wpłacając na nasze konto w: Bank CITY HANDLOWY, odbiorca Magdalena Bielicka nr: 90 1030 0019 0109 8510 0047 2125 
odpowiednią kwotę w banku lub na poczcie lub drogą internetową.

Na przelewie lub przekazie w miejscu "tytułem" proszę podać również adres wysyłki (jeśli jest inny niż adres właściciela konta) oraz wskazać numery archiwalne, których wpłata dotyczy oraz numer telefonu lub adres mailowy.

Do Państwa dyspozycji -
kontakt z redakcją:
mailowy –
m.i.bielicka@kociesprawy.pl; lub kociesprawy@kociesprawy.pl  
telefoniczny –
603-784-255, 665-777-244

Łączę serdeczne, mruczące pozdrowienia,
Magdalena Izabella Bielicka
redaktor naczelna