Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

NR 137 - MARZEC 2014Spis treści:
„WOLNOŻYJĄCY” NIE OZNACZA „BEZDOMNY”

Światowy Dzień Kota i miało być tak pięknie – uroczystości, spotkania, nagrody, słowem jedno wielkie świętowanie. I zapewne tak by było, gdyby nie przerażająca wiadomość, jaką dostaliśmy z fundacji Koty Katowic właśnie w Dniu Kota – 17 lutego tego roku.
Otóż po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt w styczniu 2012 roku, urzędnicy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym samym roku przygotowali własną, niejasną ani dla nas, ani dla wielu organizacji prozwierzęcych, interpretację przepisów tej ustawy. Według tej interpretacji zabrania się odławiania zwierząt wolnożyjących bez zapewnienia im miejsc w schroniskach. Zdaniem MRiRW prowadzenie sterylizacji i wypuszczanie kotów wolnożyjących na wolność jest niedopuszczalne. Sytuację prawną zwierząt bezdomnych i wolnożyjących uregulowała już ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 106 poz. 1002 i rzeczywiście zgodnie z art. 11 tejże ustawy „zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin”. Przy czym zgodnie z art. 4 pkt. 16 w/w ustawy ustawodawca określił, kiedy zwierzę jest bezdomne: „zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały”. W myśl cytowanych wyżej zapisów należy bezspornie stwierdzić, że koty znajdujące się na terenach osiedli nie są zwierzętami bezdomnymi, lecz wolnożyjącymi – urodziły się w stanie dzikim. Nigdy nie były udomowione, a jedynie dokarmiane przez człowieka, tak jak inne (gołębie, łabędzie itp.). I należy tu jeszcze podkreślić, że koty wolnożyjące są nieodłącznym elementem środowiska. Bez obecności kotów wolnożyjących cały ekosystem uległby zachwianiu.

MRiRW chce swoją interpretacją uniemożliwić sterylizację kotów wolnożyjących. To stanowisko MRiWR podcina skrzydła wszystkim organizacjom prozwierzęcym, które mimo wielu przeciwności, na jakie napotykają na każdym kroku, starają się pomóc zwierzętom, dokarmiając je, lecząc i wreszcie sterylizując, by w ten sposób regulować ich rozmnażanie. Bez pomocy gmin nie byłoby to możliwe w tak wielkim stopniu.

Nasza redakcja, popierając pismo Fundacji Koty Katowic, poprosiła Premiera Donalda Tuska o wyjaśnienie i informację, czy nowelizacja UOZ została źle przygotowana przez Parlament, czy może interpretacja MRiRW jest wadliwa. Na te informacje czekamy wszyscy:
Czytelnicy KOCICH SPRAW, organizacje prozwierzęce oraz tysiące wolontariuszy i karmicieli kotów wolnożyjących, którzy każdy swój grosz przeliczają na pomoc zwierzętom.

Magdalena Bielicka

 

Zakup numerów archiwalnych

Kochani Czytelnicy!

Kiedy 17 lat temu ukazał się pierwszy numer KOCICH SPRAW, wszyscy myśleliśmy, że tak już zostanie do końca świata i jeden dzień dłużej. Ale okazało się, że świat nieustannie się zmienia. Zmiany te nie ominęły również naszego kochanego miesięcznika. Wzrost popularności mediów elektronicznych sprawił, że kolejno zakładaliśmy portale internetowe, modyfikowaliśmy je, by być jak najbliżej Was. I dziś, idąc z duchem czasu, postanowiliśmy czasowo zawiesić wydawanie KOCICH SPRAW, ale pozostać w internecie. Polecamy się serdecznie w świecie wirtualnym.

Są Państwo naszymi najwierniejszymi Czytelnikami.


Proponujemy nabycie naszych  numerów archiwalnych w cenie
10
zł za egzemplarz
plus koszty wysyłki:
za 1-2 numery - 7,30 zł,
za 3-5 numerów - 9,00 zł,
za 6-10 numerów - 14,00 zł,
za 11-20 numerów - 19,00 zł,
powyżej 20 numerów - 23,00 zł


Numery archiwalne KOCICH SPRAW można kupić wpłacając na nasze konto w: Bank CITY HANDLOWY, odbiorca Magdalena Bielicka nr: 90 1030 0019 0109 8510 0047 2125 
odpowiednią kwotę w banku lub na poczcie lub drogą internetową.

Na przelewie lub przekazie w miejscu "tytułem" proszę podać również adres wysyłki (jeśli jest inny niż adres właściciela konta) oraz wskazać numery archiwalne, których wpłata dotyczy oraz numer telefonu lub adres mailowy.

Do Państwa dyspozycji -
kontakt z redakcją:
mailowy –
m.i.bielicka@kociesprawy.pl; lub kociesprawy@kociesprawy.pl  
telefoniczny –
603-784-255, 665-777-244

Łączę serdeczne, mruczące pozdrowienia,
Magdalena Izabella Bielicka
redaktor naczelna