Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

NR 132 - PAŹDZIERNIK 2013Spis treści:
To, jak traktujesz koty, decyduje o twoim miejscu w Niebie.
                                             Robert A. Heinlein

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT
Święto naszych braci mniejszych obchodzone jest rokrocznie od 1931 roku 4 października, odkąd ustanowione zostało na konwencji ekologicznej we Florencji. W Polsce taki dzień poświęcony zwierzętom
i ich sprawom zorganizowano po raz pierwszy w 1993 roku.
Co roku tego dnia wspominamy św. Franciszka z Asyżu - patrona zwierząt, ekologów i ekologii - który wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Głosił, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez względu na poglądy, narodowość czy stan majątkowy, oraz że
każdy, kto prosi o pomoc, winien być przyjęty i wysłuchany.
Głównym celem obchodów jest dążenie do zmiany zachowań ludzi w stosunku do zwierząt. Uświadomienie, że zwierzę nie jest rzeczą, że
to istota żywa, która tak jak my odczuwa ból, która potrzebuje naszej pomocy, opieki i miłości. Ma też swoje prawa i musimy ich przestrzegać.

Tego dnia uwaga społeczeństwa skierowana jest szczególnie na los zwierząt bezdomnych, na problem okrucieństwa i znęcania się nad nimi, na warunki bytowe panujące w schroniskach, a w końcu
na potrzebę sterylizacji. Ten dzień to przede wszystkim wspaniała okazja do adopcji bezdomnego zwierzęcia. Warto wybrać się 4 października do najbliższego schroniska, zanieść karmę, miski, koce,
posłania. Przyda się wszystko, ale najbardziej potrzebne są miłość, serce, własny kochający dom.

Dla nas Dzień Zwierząt trwa przez cały rok. Okrągły rok pomagamy naszym czworonogom, występujemy w ich imieniu, upominamy się o ich prawa, znajdujemy kochające domy. Marzę, aby każdy zwierzak
codziennie miał swoje święto.

Październik jest również miesiącem pamięci, wspomnień o naszych czworonożnych Przyjaciołach, którzy odeszli za Tęczowy Most.
W pierwszą niedzielę obchodzimy zwierzęce Zaduszki.
Odwiedzającym mogiłkę zmarłego kota czy psa towarzyszy często kolejny mały przyjaciel, a cmentarze dla zwierząt stają się tego dnia miejscem niezwykle kolorowym i radosnym.

Życzę pięknych i refleksyjnych, a także pogodnych październikowych dni.
                   
                                    Magdalena Bielicka

 

Drodzy Czytelnicy!
UWAGA!
Cena aktualnego numeru - 7,50 zł, numer lipcowo-sierpniowy i grudniowo-styczniowy - 9,80 zł

Istnieje możliwość zakupu numerów archiwalnych:
w cenie 4 zł za egzemplarz,
podwójne numery grudniowo-styczniowe i lipcowo-sierpniowe w cenie 6 zł za egzemplarz

plus koszty wysyłki: za 1-2 numery - 2,60 zł, za 3-5 numerów - 9,00 zł, 6-10 numerów - 14,00 zł, 11-20 numerów - 19,00 zł, powyżej 20 numerów - 23,00 zł


CENNIK:
Polska:
prenumerata półroczna  - 35 zł
prenumerata roczna  - 70 zł
prenumerata na 15 miesięcy - 90,00 zł

Prenumerata zagraniczna:
prenumerata półroczna  - 120,00 zł
prenumerata roczna  - 240,00 zł
prenumerata na 15 miesięcy - 300,00 zł

Odliczoną kwotę proszę wpłacić na konto wydawnictwa:
Elawet Sp. z o.o.
ul. Odyńca 57/42
02-644 Warszawa
Nr konta : Bank PKO SA 
70 1240 1053 1111 0010 0703 6038
- w miejscu tytułem proszę wpisać miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata

UWAGA! Wszelkie pytania dotyczące prenumeraty prosimy przesyłać mailem na skrzynkę:
lub tel. 665-777-244