Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

NR 128 - CZERWIEC 2013

  
Spis treści:
ARS PUERILIS

Najmłodsi stanowią całkiem sporą grupę Czytelników KOCICH SPRAW.S woją miłością do kotów dzielą się z nami, nadsyłając do redakcji niepowtarzalne prace plastyczne. W tym numerze naszego magazynu z okazji Dnia Dziecka Alicja Szubert-Olszewska – autorka działu KOT KUSTOSZA – poświęciła swój comiesięczny artykuł właśnie sztuce najmłodszych. Temat ten ponad wszelką miarę zasługuje przecież na prezentację.

Zauważalne zainteresowanie sztuką dziecięcą pojawiło się w XVIII wieku, a artyści Romantyzmu bardzo ją rozpropagowali. Powszechna moda na nią nastąpiła w początkach XX wieku. Artyści, szukając wtedy nowych źródeł inspiracji, sięgnęli – obok sztuki ludowej i naiwnej – właśnie do sztuki dziecięcej. Czerpali z niej fowiści, ekspresjoniści, dadaiści czy surrealiści. Silne wpływy tej sztuki widoczne są na przykład u Paula Klee, Joana Miro czy u Jeana Dubuffeta.
 
Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że otrzymujemy tak wiele niepowtarzalnych prac plastycznych dzieci i że możemy prezentować je na naszych łamach. Prace te cechuje naturalna naiwność, spontaniczność, prostota, wyrazistość. Dzięki temu, że nauczyciele z przedszkoli i szkół tak aktywnie reagują na konkursy plastyczne ogłaszane w KOCICH SPRAWACH, widzimy, jak bardzo bliski jest dzieciom temat koci.

Nie możemy też zapominać o tym, że nauczyciele wykonują jeszcze jedną bardzo istotną pracę: uczą dzieci miłości do zwierząt, opieki nad nimi, wskazują, jak odpowiedzialnie zajmować się małymi przyjaciółmi. Wpajanie od najmłodszych lat miłości do zwierząt jest niezmiernie ważne. Dzięki takim wczesnym działaniom edukacyjnym staramy się eliminować dręczenie zwierząt przez młodzież i dorosłych. To także misja naszego magazynu. Jesteśmy przekonani, że im więcej będziemy pisać na temat odpowiedzialnej opieki, tym większy sukces osiągniemy w przyszłości.

Z wielką przyjemnością przyjmujemy zaproszenia szkół i przedszkoli na pogadanki o kotach, zabierając nawet nasze redakcyjne czworonogi na takie spotkania. Dzieci uwielbiają je dotykać, opowiadać o swoich doświadczeniach czy przygodach ze zwierzakami. Mają ogromnie dużo empatii. Dzieje się tak właśnie dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wychowawców, którym pragnę tą drogą serdecznie podziękować za ciężką pracę uwrażliwiania najmłodszych na sprawy zwierząt – istot odczuwających ból, istot, które również cierpią.

Z okazji Dnia Dziecka naszym młodym Czytelnikom i miłośnikom kotów składam serdeczne życzenia, aby zawsze tak aktywnie uczestniczyli w organizowanych przez naszą redakcję akcjach i konkursach oraz by zawsze pamiętali, że zwierzę nie jest zabawką, że należy o nie dbać, jak o najważniejszych przyjaciół.
 

Magdalena Bielicka - redaktor naczelna

 

Drodzy Czytelnicy!
UWAGA!
Cena aktualnego numeru - 7,50 zł, numer lipcowo-sierpniowy i grudniowo-styczniowy - 9,80 zł

Istnieje możliwość zakupu numerów archiwalnych:
w cenie 4 zł za egzemplarz,
podwójne numery grudniowo-styczniowe i lipcowo-sierpniowe w cenie 6 zł za egzemplarz

plus koszty wysyłki: za 1-2 numery - 2,60 zł, za 3-5 numerów - 9,00 zł, 6-10 numerów - 14,00 zł, 11-20 numerów - 19,00 zł, powyżej 20 numerów - 23,00 zł


CENNIK:
Polska:
prenumerata półroczna  - 35 zł
prenumerata roczna  - 70 zł
prenumerata na 15 miesięcy - 90,00 zł

Prenumerata zagraniczna:
prenumerata półroczna  - 120,00 zł
prenumerata roczna  - 240,00 zł
prenumerata na 15 miesięcy - 300,00 zł

Odliczoną kwotę proszę wpłacić na konto wydawnictwa:
Elawet Sp. z o.o.
ul. Odyńca 57/42
02-644 Warszawa
Nr konta : Bank PKO SA 
70 1240 1053 1111 0010 0703 6038
- w miejscu tytułem proszę wpisać miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata

UWAGA! Wszelkie pytania dotyczące prenumeraty prosimy przesyłać mailem na skrzynkę:
lub tel. 665-777-244