Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

Nr 121 - LISTOPAD 2012


                 Nr 121 - LISTOPAD 2012

    Spis treści:

Zbyt mądrzy na angażowanie się w politykę,
Są karani rządami głupszych
Platon 

Pół żartem, pół serio,
czyli KOCIA PARTIA
Sprawy zwierząt to sprawy niezmiernie ważne, a już sprawy kocie są po prostu najważniejsze! Nie dziwi zatem fakt, że w kanadyjskim Halifaksie oficjalnym kandydatem na burmistrza został kot Stanley Tuxedo. Ma swoją partię, program wyborczy oraz wielu zwolenników.
Nic dziwnego, że i nasze koty redakcyjne postanowiły założyć partię i wystartować w wyborach na stanowiska różne. Skoro kandydatury zgłaszać może każdy, wspieramy nasze koty by spełnić ich marzenia o władzy. Zachęcamy jednocześnie do zgłaszania kandydatur Waszych podopiecznych. Nie dlatego, żeby było zabawniej, ale dlatego, by było skuteczniej. W kociej masie wielka siła!
Przy wsparciu dwunożnych Kocia Partia ma szansę powodzenia. Najważniejszym celem jest propagowanie miłości do kotów, pomoc kotom wolnożyjącym, ich sterylizacja, egzekwowanie pozostawiania otwartych okienek piwnicznych i zapewnienie ciepłych pomieszczeń zimą (również domków dla kotów) oraz dokarmianie kocich biedaków. Pomoc kotom bezdomnym wynika z ustawy i dotyczy wszystkich właścicieli budynków i posesji. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie nie są z niej wyłączone! Nie dajmy się zatem zbyć tam, gdzie napotykamy na przeszkody, walcząc o dobro czworonogów.Na szczęście nie wszystkie gminy uciekają od pomocy bezdomnym kotom. Dobry przykład dają m. in.: Urząd Gminy m. st. Warszawy, Łodzi czy Wrocławia.
Otrzymujemy od opiekunów mnóstwo rozpaczliwych listów ze skargami na gminy, które odmawiają im pomocy dla kotów wolnożyjących, nie przekazując karmy czy talonów na nieodpłatne sterylizacje. Po wejściu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt od 12 stycznia tego roku każda gmina ma obowiązek pomagania kotom wolnożyjącym. Każdy opiekun ma zatem prawo upomnieć się o taką pomoc. Nie chciałabym, aby koty wolnożyjące, które mają tak zbawienny wpływ na ekosystem, głównie miejski, były karane przez tych zbyt mądrych. Koty także muszą mieć prawo głosu w swoich sprawach i w tym musimy je wspierać.

Czekamy na kandydatury i programy wyborcze Waszych milusińskich pod adresem:
Ogłoszenie wyników nastąpi 17. lutego 2013
w Światowym Dniu Kota!

Magdalena Bielicka - redaktor naczelna

 

Drodzy Czytelnicy!
UWAGA!
Cena aktualnego numeru - 7,50 zł, numer lipcowo-sierpniowy i grudniowo-styczniowy - 9,80 zł

Istnieje możliwość zakupu numerów archiwalnych:
w cenie 4 zł za egzemplarz,
podwójne numery grudniowo-styczniowe i lipcowo-sierpniowe w cenie 6 zł za egzemplarz

plus koszty wysyłki: za 1-2 numery - 2,60 zł, za 3-5 numerów - 9,00 zł, 6-10 numerów - 14,00 zł, 11-20 numerów - 19,00 zł, powyżej 20 numerów - 23,00 zł


CENNIK:
Polska:
prenumerata półroczna  - 35 zł
prenumerata roczna  - 70 zł
prenumerata na 15 miesięcy - 90,00 zł

Prenumerata zagraniczna:
prenumerata półroczna  - 120,00 zł
prenumerata roczna  - 240,00 zł
prenumerata na 15 miesięcy - 300,00 zł

Odliczoną kwotę proszę wpłacić na konto wydawnictwa:
Elawet Sp. z o.o.
ul. Odyńca 57/42
02-644 Warszawa
Nr konta : Bank PKO SA 
70 1240 1053 1111 0010 0703 6038
- w miejscu tytułem proszę wpisać miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata

UWAGA! Wszelkie pytania dotyczące prenumeraty prosimy przesyłać mailem na skrzynkę:
lub tel. 665-777-244