Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

Nr 115 - MAJ 2012


NR 115 - MAJ 2012
Spis treści:

koty na piętrze

koty w oknach wygrzewają się parami
czarne i białe, yin i yang!
w dole
różne feng–szuje
warczą (chyba) piłami…
koty są na pierwszym piętrze
w siódmym niebie,
właśnie tam

Krzysztof Teisseyre,
który stara się być przyjacielem żywych stworzeń
Koty w siódmym niebie

Ostatnio media coraz więcej miejsca poświęcają zwierzętom i ich sprawom. Wątek czworonogów przewija się w filmach, serialach i coraz częściej w reklamie. To bardzo ważne, że tak wielotorowo wpajana jest empatia wobec zwierząt. Podejmując ten temat, producenci filmowi, producenci reklam, agencje kreatywne, telewizje, tak naprawdę zaczęli wreszcie wspierać fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz zwierząt. One same nie mają tak wielkiej siły przebicia i tak wielkich funduszy, jakie mają radio czy telewizja. A z poparciem mediów można znacznie więcej zdziałać. Odwiedzając rodzinę na wsi, zaobserwowałam, że zwierzęta domowe traktowane są tam teraz znacznie lepiej. Rolnicy zaczynają wreszcie rozumieć, że pies musi mieć swoją wolność, musi się wybiegać. Ale największym problemem jest brak regulacji narodzin małych zwierząt. Mieszkańcy wsi, właściciele i opiekunowie psów i kotów nie widzą konieczności kastracji i sterylizacji swoich podopiecznych. Zamiast kastracji znajdują inne, bezpłatne, często bardzo drastyczne rozwiązania.

I właśnie z tego powodu wiele fundacji kładzie ogromny nacisk na sprawę powszechnej kastracji. We współpracy z władzami gmin organizują dla mieszkańców wsi specjalne szkolenia. Zbierają fundusze na zakup sterylobusów. Znamy już sołtysów, którzy zdobywają w samorządach środki finansowe i niemalże siłą zmuszają rolników – mieszkańców swojej wioski – do poprawy warunków bytowania zwierząt przydomowych – w tym do ich powszechnej kastracji. Jest ich jednak ciągle zbyt mało, aby ten niezmiernie ważny problem został rozwiązany.

Zwrócenie uwagi na wątek kastracji zwierząt na wsi w jednym z seriali telewizyjnych, znakomicie pomaga naszej wspólnej misji. Czekam jeszcze na zainteresowanie się sprawą zwierząt przez kościół. Szczególnie przez parafie wiejskie do których należy prawie sto procent mieszkańców. I dopiero wtedy będę mogła pomyśleć o kotów siódmym niebie.

Magdalena Bielicka – Redaktor naczelna

 

 

 

Drodzy Czytelnicy!
UWAGA!
Cena aktualnego numeru - 7,50 zł, numer lipcowo-sierpniowy i grudniowo-styczniowy - 9,80 zł

Istnieje możliwość zakupu numerów archiwalnych:
w cenie 4 zł za egzemplarz,
podwójne numery grudniowo-styczniowe i lipcowo-sierpniowe w cenie 6 zł za egzemplarz

plus koszty wysyłki: za 1-2 numery - 2,60 zł, za 3-5 numerów - 9,00 zł, 6-10 numerów - 14,00 zł, 11-20 numerów - 19,00 zł, powyżej 20 numerów - 23,00 zł


CENNIK:
Polska:
prenumerata półroczna  - 35 zł
prenumerata roczna  - 70 zł
prenumerata na 15 miesięcy - 90,00 zł

Prenumerata zagraniczna:
prenumerata półroczna  - 120,00 zł
prenumerata roczna  - 240,00 zł
prenumerata na 15 miesięcy - 300,00 zł

Odliczoną kwotę proszę wpłacić na konto wydawnictwa:
Elawet Sp. z o.o.
ul. Odyńca 57/42
02-644 Warszawa
Nr konta : Bank PKO SA 
70 1240 1053 1111 0010 0703 6038
- w miejscu tytułem proszę wpisać miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata

UWAGA! Wszelkie pytania dotyczące prenumeraty prosimy przesyłać mailem na skrzynkę:
lub tel. 665-777-244