Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

PIERWSZE MLEKO – Tekst: lek. wet. Rafał Ciągarlak

Tekst: lek. wet. Rafał Ciągarlak
Zdjęcie: Jarosław Witowski, www.witowski.net.pl


Czas macierzyństwa to jeden z najpiękniejszych okresów życia, w trakcie którego rodzi się szczególna więź między matką i jej potomstwem. Żaden późniejszy etap życia nie zapewni już tej niepowtarzalnej atmosfery bliskości i matczynej opieki.

Oprócz emocji wynikających z relacji matka–dzieci, ten etap życia ma wiele „praktycznych” funkcji, wpływających znacząco na dalsze etapy życia kocich noworodków. Jedną z nich jest dostarczenie pierwszego mleka – siary. Brak lub niedobór siary znacząco zaburza jeden z kluczowych etapów rozwoju kota – etap wzrostu. Odstawienie kociąt od siary może prowadzić do głębokich zaburzeń układowych, prowadząc nierzadko do śmiertelnych powikłań.

Czasami zdarza się jednak, że nowonarodzone kocięta nie mają zapewnionej opieki matki. Mówimy wówczas o osieroconych noworodkach.
Terminem tym określamy nowonarodzone kocięta, które zostały pozbawione opieki ze strony matki, a tym samym nie mają dostępu do jej mleka. Przyczyn takiej sytuacji może być kilka: odrzucenie (porzucenie) kociąt przez matkę, jej śmierć, niedostateczna ilość pokarmu lub jego brak. Właściciele lub opiekunowie takich kociąt muszą zmierzyć się z nie lada problemem. Optymalne jest w takiej sytuacji znalezienie mamki (łatwiej w dużych hodowlach). Jeżeli opiekun kociąt nie jest w stanie zapewnić im próby adopcji przez matkę zastępczą lub gdy kończy się ona niepowodzeniem, jedynym rozwiązaniem umożliwiającym odchów osesków jest wychów sztuczny, pracochłonny, lecz nie niemożliwy, a przy tym niezwykle satysfakcjonujący.Więcej przeczytasz w magazynie KOCIE SPRAWY NR 162 KWIECIEŃ 2016