Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

PŁOT POD NAPIĘCIEM – Mec. Anna Stachowicz

KOCIE SPRAWY NR 165-166 – LIPIEC-SIERPIEŃ 2016

Mec. Anna Stachowicz

Aga: Bardzo proszę o poradę. Sąsiadka chce zamontować na swoim polu specjalne ogrodzenie pod napięciem przeciw dzikom i sarnom. Moje koty chodzą tam polować, więc bardzo się martwię o ich bezpieczeństwo. Czy takie napięcie może im zagrażać i czy można w ogóle instalować coś takiego na terenie zabudowanym?

Anna Stachowicz, adwokat: Odpowiadając na postawione przez Panią pytanie, należy uwzględnić następujące przepisy prawa:
– zgodnie z § 41 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.): „ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla zwierząt i ludzi”
– zgodne z art. 160 §1 ustawy kodeksu karnego z dnia 06.06.1997 r. (Dz. U 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.): „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
– zgodnie z art 6.1. i 1a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2013.856 j.t.): „Zabrania się zabijania zwierząt (...)” oraz „Zabrania się znęcania nad zwierzętami”.
Ogrodzenie pod napięciem, w zależności od natężenia prądu do niego podłączonego, może oczywiście stanowić zagrożenie zarówno dla zwierząt, jak i ludzi.
Jeśli do ogrodzenia podłączony jest prąd w takim natężeniu, które może spowodować utratę życia przez człowieka albo ciężki uszczerbek na jego zdrowiu, takie działanie stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, nawet jeżeli nie dojdzie do żadnego wypadku.
Nie ma też żadnego znaczenia, że właściciel posesji wywiesi ostrzeżenie, że ogrodzenie jest pod napięciem i jego dotknięcie może być niebezpieczne. Działanie takie nadal pozostaje przestępstwem, również dlatego, że ogrodzenia może dotknąć osoba niewidoma czy dziecko.

Zabronione jest więc instalowanie ogrodzenia pod napięciem, które może wyrządzić krzywdę człowiekowi lub zwierzęciu.

Pytanie, co z napięciem o bardzo niewielkim natężeniu, które może powodować jedynie nieprzyjemne odczucie dla osoby dotykającej ogrodzenia i ma służyć odstraszaniu zwierząt?
Po pierwsze, należy zauważyć, że trudno z całą pewnością ustalić wartość natężenia prądu bezpieczną dla każdego człowieka, uwzględniając przecież znacznie mniejszą odporność dzieci, osób sta
rszych i chorych. Również pozornie bezpieczne niskie natężenie prądu wysyłane impulsami, uruchamianymi na skutek dotyku, może mieć groźne skutki, jeśli nastąpi kumulacja impulsów (np. dziecko dotykające ogrodzenia zaczepi się i nie będzie w stanie przez dłuższy czas się uwolnić).
Tym bardziej trudno jest ocenić, jakie natężenie prądu może zabić małe zwierzę.
Problematyczne jest więc znalezienie sytuacji, kiedy działanie takie z całą pewnością nie będzie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt, a tylko wtedy jest ono dozwolone przez prawo.


Odnosząc się do Pani pytania, należy więc stwierdzić, że montowanie ogrodzenia, do którego podłączony jest prąd o natężeniu mogącym wyrządzić jakąkolwiek krzywdę Pani kotom, jest działaniem zabronionym przez prawo i jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 2 (art. 6 ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt).