Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

CZY ZWIERZĘTA MAJĄ PRAWA? – Tekst: Aśka Wydrych

SKANDALICZNE WYNIKI RAPORTU

Tekst:
Aśka Wydrych – aktywistka prozwierzęca, weganka,
          założycielka fundacji CZARNA OWCA PANA KOTA


Czy zwierzęta rzeczywiście mają w Polsce prawa, mimo że są teoretycznie chronione ustawą? Jakie konsekwencje ponoszą obywatele, którzy dopuścili się względem nich karygodnych, bestialskich czynów? Poznajmy raport sporządzony w ramach współpracy dwóch organizacji prozwierzęcych, które przez rok monitorowały pracę organow ścigania oraz sądów.

W ramach projektu „Niech mają prawa!” nasza Fundacja Czarna Owca Pana Kota wraz ze Stowarzyszeniem Ekostraż przez rok monitorowały pracę 1/3 wszystkich polskich sądów i prokuratur rejonowych, komend wojewódzkich, a w dwóch województwach również powiatowych – łącznie prawie 300 instytucji. Przebadaliśmy wspólnie 897 spraw o przestępstwa wobec zwierząt, wysłaliśmy setki pism i maili oraz przeszkoliliśmy kilkunastu jawnych obserwatorów społecznych, tak by mogli obserwować rozprawy. Przeprowadziliśmy także internetowe badania ankietowe przedstawicieli NGO prozwierzęcych i osób prywatnych, które miały doświadczenia z wymiarem sprawiedliwości. Podjęcie tak szeroko zakrojonych działań było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z Funduszy EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

Wstrząsające dane
Dane, które zdobyliśmy, są wprost wstrząsające. Okazało się, że większość spraw zarejestrowanych w prokuraturach umarzana jest już na poziomie prokuratury rejonowej.
W latach 2012–2014 w 147 objętych badaniem prokuraturach zarejestrowano łącznie 4475 spraw o przestępstwa z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt – zaledwie 19,24% spraw zakończyło się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia! Aż 31,49% z nich zakończyło się odmową wszczęcia dochodzenia, a 42,64% umorzeniem dochodzenia.


Więcej przeczytasz w magazynie KOCIE SPRAWY NR 163 – MAJ 2016