Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

UWAGA! KOT NA DRODZE

KOCIE SPRAWY NR 128 – CZERWIEC 2013


Co zrobić, jeśli widzisz wypadek drogowy z udziałem zwierzęcia?
Zapisz numer rejestracyjny sprawcy. 

Co robić, gdy znajdziesz ranne w wypadku zwierzę?
Zadzwoń do Straży Miejskiej 986 lub na Policję 997.

Co zrobić, jeśli zwierzę już nie żyje?
Zadzwoń do Straży Miejskiej z prośbą o zabranie zwłok.T
ekst: Anna Szczepańska
 

Ile wypadków drogowych z udziałem zwierząt zdarza się w Polsce? Takich danych nie zbiera nikt. A problem dotyczy zarówno zwierząt domowych, jak i dzikich. Szacuje się, że co roku na polskichdrogach ginie około 20% populacji lisów, kun, tchórzy, zajęcy, borsuków, około 30 000 jeży, 20 000
saren i nieznana liczba zwierząt domowych.
Wg raportu WWF w roku 2009 policja odnotowała 17 500 zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (domowych i dzikich) – wynika z tego, że tylko niewielki odsetek kierowców zgłasza takie wypadki.
W dodatku motywacją zgłoszeń na ogół jest wyłącznie chęć otrzymania odszkodowania (nie zawsze się ono należy). Zainteresowanie losem zwierząt jest nikłe, a niestety, śmiertelność zwierząt – ofiar wypadków – wynosi ponad 90%. Dlatego szczególnie ważne jest, by każdy, kto jest świadkiem takiego wypadku, zadzwonił do Straży Miejskiej – pod numer 986 lub na Policję – pod numer 997, licząc nie tylko na pomoc dla zwierzęcia, ale i na pociągniecie do odpowiedzialności sprawcy. Być może choć w ten sposób uda się nakłonić kierowców do zapobiegania potrąceniom: uważnej jazdy, oświetlenia pojazdu, nieprzekraczania dozwolonej prędkości.

Uwaga: potrąconemu zwierzęciu nie należy samodzielnie udzielać pomocy – cierpiące zwierzę możebyć niebezpieczne, lepiej poczekać na przyjazd odpowiednich służb, zabezpieczywszy wcześniej miejsce wypadku np. przez ustawienie trójkąta ostrzegawczego.
Każda gmina i każde miasto z mocy Ustawy o ochronie zwierząt (art. 11a, p. 8) powinna mieć podpisaną umowę z lecznicą, która całodobowo udzieli pomocy zwierzęciu po wypadku a Straż Miejska lub Policja ma obowiązek interweniować, jeśli otrzyma zgłoszenie o wypadku z udziałem zwierzęcia.

Anna Szczepańska
Fundacja Hospicjum dla Kotów Bezdomnych
www.kocie-hospicjum.pl

Źródła danych:
Sylwia Borkowska, Raport „Śmiertelność zwierząt na drogach w Polsce”, Warszawa 2010 (WWF Polska);
Aleksander Konior, Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt, www.drogi.com (aktualizacja 2005).
 


Na pomoc
Warszawa
- Pełnomocnik ds. zwierząt (0 22) 595-32-01
- Straż Miejska (interwencje w sprawie zwierząt) 986, (0 22) 647-37-00
- Społeczny Punkt Informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach (0 22) 839-64-80
  (codziennie 900-   1000), (0 22) 844-70-06 (1800-1900)
- Straż dla zwierząt (0-22) 353 50 60

 
Wrocław
- Pogotowie dla zwierząt 0-501-334-268
- Straż Miejska (interwencje w sprawie zwierząt) 986, (0 71)322-56-92
 
Katowice
- Straż Miejska (Interwencje w sprawie zwierząt) 986, (0 32)253-82-75