Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

WYSTAWY KOTÓW – IDEA I ZNACZENIE

Tekst : Piotr Stachowicz
Zdjęcie : Joanna Müller

Wystawy kotów odbywają się Polsce dzięki organizacjom należącym do WCC, World Cat Congress (międzynarodowej federacji zrzeszającącej największe organizacje felinologiczne świata). U nas są to: FIFe
Federation Internationale Feline; WCF – World Cat Federation; oraz TICA – The International Cat Association.
Najwięcej wystaw organizują kluby należące do FIFe, której przedstawicielem w naszym kraju jest Felis
Polonia. Kilka wystaw w roku organizują kluby z WCF, a najmniej TICA – jedną lub dwie w roku.

 Czy tylko konkurs piękności?
Czemu służą wystawy? Nie są one według mnie konkursem piękności kotów – byłoby to zbyt dużym
uproszczeniem. Są to swego rodzaju konkursy czy zawody, na których porównuje się koty pod względem idealnego wzorca rasy, ale jest to też promocja samych kotów, przejaw fascynacji nimi, a także okazja do podziwiania ich urody. Dla hodowców to możliwość porównania swoich kotów z innymi osobnikami danej rasy, szansa na zawieranie znajomości z innymi hodowcami, a także na poszerzanie swojej wiedzy.
Niezwykle ważna jest oczywiście ocena kota, która wskazuje, na ile jest on zbliżony do ideału swojej rasy. Fachowej oceny dokonują sędziowie felinologiczni.
Wystawa to także okazja do pomocy kotom bezdomnym.
Na wystawy zapraszane są fundacje i organizacje prozwierzęce, które na miejscu prezentują swoją działalność, organizują zbiórki pieniężne i rzeczowe na rzecz swoich podopiecznych.
Dlaczego nie używam sformułowania „wystawa kotów rasowych”? Celowo. Na wystawach kotów rzeczywiście w większości prezentowane są koty rasowe, ale zdarza się też, że uczestniczą w nich także koty domowe. One również są oceniane. Zanim do nich przejdziemy, wyjaśnię, kto może uczestniczyć w wystawie i co zrobić, żeby zaprezentować swojego kota.

Warunki udziału
Każdy kot biorący udział w wystawie musi być zdrowy, co potwierdza stosowne zaświadczenie od lekarza weterynarii, oraz zaszczepiony. Obowiązkowe są szczepienia przeciwko kociemu katarowi i panleukopenii, wykonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 21 dni przed wystawą. Koty domowe muszą być wykastrowane. Każdy powinien posiadać czip, a te powyżej 6 miesiąca życia muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (wystawcy polscy na niektórych wystawach są z tego obowiązku zwolnieni).
Przed wystawą przeprowadzana jest zawsze kontrola weterynaryjna. Żeby móc zaprezentować kota (obojętnie czy rasowego, czy domowego), trzeba być członkiem klubu felinologicznego organizacji należącej do WCC.


Więcej przeczytasz w magazynie KOCIE SPRAWY NR 180 – PAŹDZIERNIK 2017