Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

OCZAMI UCZONYCH – BUFFON

Tekst: Alicja Szubert-Olszewska

Jaskiniowi uczeni-magicy, którzy sporządzili pierwsze niezwykle wnikliwe wizerunki zwierząt, interesowali się ich anatomią bardziej niż anatomią ludzi. Pierwsze naukowe opisy zwierząt, ich biologii i zachowań, pojawiły się już w Starożytności. Arystoteles, „pierwszy encyklopedysta” i ojciec zoologii, w swojej rozprawie „O rodzeniu się zwierząt” oraz „Historii naturalnej zwierząt” opisał przeszło ich 500 gatunków i opracował metody klasyfikacji.
Plutarch dużą wiedzę biologiczną zawarł w pracy „O zmyślności zwierząt”. Pliniusz wiele ksiąg w „Historii naturalnej” poświęcił faunie, dość osobliwej, bo nierzadko fantastycznej. Średniowiecze podjęło ów pliniuszowy wątek.

 Między II a IV w. powstało niezwyczajne dzieło o charakterze alegorycznym „Fizjolog”, w którym zwierzęta posłużyły do symbolicznego i magicznego przedstawiania świata, a także do pouczeń moralnych. W „Fizjologu”, oprócz zwierząt naprawdę żyjących, opisano z całą powagą wiele stworów fantastycznych, traktując je na równi z rzeczywistymi. Dla średniowiecznych – gryf, jednorożec, syrena, bazyliszek były równie realne jak krowa czy osioł. Nie wierzyli natomiast w istnienie żyrafy.

(...)

Pierwsze dzieła o charakterze encyklopedycznym, w których tekstowi opisującemu zwierzę towarzyszy rysunek, pojawiły się w XVIII w.
Najsłynniejszym tego rodzaju wydawnictwem było dzieło hrabiego Buffona, filozofa i naturalisty, autora 44-tomowej „Historii naturalnej” wielokrotnie wznawianej i przetłumaczonej na wiele języków, także na polski (między innymi przez Stanisława Staszica).

Więcej przeczytasz w magazynie KOCIE SPRAWY NR 168 PAŹDZIERNIK 2016