Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

LAMPART Z BENINU


Tekst:
Alicja Szubert-Olszewska,
Zdjęcia:
Mikołaj Olszewski, Kamila Baraniecka-Olszewska

Afrykańscy pasterze, zmuszeni do nieustannych wędrówek, uprawiali specyficzny rodzaj sztuki. Rzadko tworzyli w kamieniu, a ich geniusz plastyczny wyrażał się raczej w formach mobilnych, łatwych w transporcie, w rytualnych maskach wyrabianych z drewna, muszli, włókien palmowych, w ozdobnej broni, w bogato dekorowanych przedmiotach codziennego użytku, w wymyślnych strojach obrzędowych, a także w zdobieniu ciała.

 Najstarszymi śladami działalności w dziedzinie sztuk pięknych są ryty i malowidła naskalne występujące głównie na Saharze. Przedstawiają one sceny pasterskie i tańce rytualne. Datowano je na około 5000 r. p. n. e., pojawiają się jednak hipotezy, które przypisują im znacznie wcześniejszy wiek.
Sztuka wielu ludów Afryki związana była z ich gospodarką – gospodarką wędrownych hodowców bydła. Polegała na posiadaniu wielkich stad i wymagała ciągłego przemieszczania się po rozległych pastwiskach, po to, by zwierzętom przez cały rok zapewnić wystarczającą ilość paszy i wody.
Były jednak obszary, gdzie tworzono sztukę o trwalszym charakterze i w trwalszym materiale, w brązie, kości słoniowej i gdzie rozwijało się kowalstwo artystyczne oraz monumentalna ceramika. Takim terytorium w Afryce tropikalnej były ziemie dzisiejszej Nigerii. Tam powstało najwięcej ośrodków rodzimej sztuki Czarnego Kontynentu, wolnej od wpływów islamskich i europejskich, między innymi w dolinie Nok i w królestwie Ife.
Tam też rozwijały się miasta. Jednym z nich był istniejący do dnia dzisiejszego Benin.
Sztuka Beninu była spadkobierczynią stylu Nok i stylu Ife. Istnieją dowody, że pierwszym nauczycielem kunsztu rzeźbiarskiego w Beninie był mistrz z Ife, który przybył do tego miasta w XIV wieku.


Więcej przeczytasz magazynie KOCIE SPRAWY NR 153-154 – LIPIEC/SIERPIEŃ 2015