Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

KOTY W GRAFICE FRANCUSKIEJ – OD IMPRESJONIZMU DO ART NOUVEAU

Tekst: Alicja Szubert-Olszewska 

 Wiek XIX był niezwykle łaskawy dla grafiki i artystów, którzy się nią zajmowali. Nowe możliwości przemysłu poligraficznego, a także lawinowo wzrastające zapotrzebowanie społeczne na wiedzę i szybką informację spowodowały olbrzymi wzrost produkcji wydawniczej. Wytwórczość książek, prasy, reklam w związku z wprowadzeniem nowej techniki, chromolitografii, stała się tania i powszechnie dostępna w stopniu przedtem nieznanym. Od początku XIX w. nakłady książek i prasy rosły w niezwykłym tempie wywołanym likwidacją analfabetyzmu w wielu krajach europejskich i upowszechnieniem oświaty.

W związku z boomem wydawniczym otworzyły się też nowe pola pracy dla grafików. W okresie przedfotograficznym byli niezastąpieni, a i później, kiedy fotografia nie była jeszcze na tyle doskonała, żeby mogła wyręczyć ilustrację, okazali się nadal nieodzowni.
Dziś zresztą prawdziwie wytworne wydawnictwa prasowe i książkowe nie mogą obyć się bez grafiki artystycznej. Ilustracja graficzna pełniła przeróżne funkcje, od reporterskich po naukowe, satyryczne i artystyczne. Dziewiętnastowieczny Paryż był jednym z najważniejszych ośrodków wydawniczych na świecie. Francuskie
środowiska literackie, dziennikarskie i malarskie blisko ze sobą współpracowały i wzajemnie na siebie wpływały.

Więcej przeczytasz w magazynie KOCIE SPRAWY NR 160 – LUTY 2016