Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

DUALISTA Z OGONEM – PAUL KLEE

Tekst: Alicja Szubert-Olszewska

 Nowatorstwo nie jest już dziś tak cenione jako wartość kultury, jak to niegdyś bywało, kiedy akceptowano je niejako z góry. Doświadczenie wizualne człowieka XXI wieku jest nieporównanie bogatsze niż doświadczenie wizualne człowieka z początku XX wieku. Awangarda sprzed 100 lat ma obecnie przede wszystkim wartość historyczną, ma też wszystkie cechy skostniałego akademizmu. Jej siła epatowania eksperymentem, prowokacją, skrajnościami przygasła, pozostały jednak walory czysto malarskie i coś, o co zrewoltowanym awangardystom wcale nie chodziło, mianowicie: nastrój, poezja, uroda, humor. Dla tych właśnie czterech powodów malarstwo Paula Klee zachowało aktualność
i znakomicie się broni w naszej tak bardzo nasyconej obrazami epoce.

Klee nie odrzucił natury, jako wzoru piękna, harmonii i ładu, na rzecz dwudziestowiecznej
abstrakcji. Swoje wypowiedzi malarskie obficie inkrustował znaczeniami, odniesieniami do rzeczywistości. Jego witalna i poetycka koncepcja plastyki często łączona była z muzyką. Wyszukane trajektorie linii, świateł i barw tworzyły na sposób muzyczny wewnętrzne piękno powołanego przez Paula Klee świata.

Więcej przeczytasz w magazynie KOCIE SPRAWY Nr 143 – Wrzesień 2014